Nove omejitve pri izvajanju športne vadbe

Nove omejitve pri izvajanju športne vadbe

Obveščamo vas, da je v veljavo stopila odredba, ki za vadbo v zaprtih prostorih od udeležencev zahteva izpolnjevanje pogoja PCT. Vstop v telovadnico lahko dovolimo le osebam, ki pogoje izpolnjujejo. Pogoji so odvisni od starosti in sicer:

Starost

Potrebno izpolnjevanje PCT pogoja

Preverjanje ob vstopu v dvorano in vpisovanje v evidenčni list

Pogostost izpolnjevanja PCT pogoja

Do 12 let

Ne

Ne

-

12-18 let

Da

Ne (temelji na zaupanju)

P ali C 1x,

HAG na 48 ur,

PCR na 72 ur,

samotestiranje na 7 dni

Polnoletnost

Da

Da

P ali C 1x,

HAG na 48 ur,

PCR na 72 ur,

samotestiranje na 7 dni

Pogoj torej zajema le skupini 12-18 let ter polnoletne osebe. Vadečim, mlajšim od 12 let, PCT pogoja ni potrebno izpolnjevati.

»Samotestiranje za osebe, stare od 12 do 18 let, za udeležbo v športnih programih in športno rekreativnih dejavnostih poteka v domačem okolju. Izvajalci športnih programov od oseb starih od 12 do 18 let ne zahtevajo nikakršnih dokazil o samotestiranju. Ukrep namreč temelji na zaupanju.« Otroci morajo enkrat tedensko v enakih presledkih opraviti samotestiranje in voditi evidenco o rezultatih.

Kot izvajalci športnih programov smo dolžni voditi evidenčne liste vadečih in trenerjev in glede na interpretacijo predpisa, moramo v evidenčni list vpisovati polnoletne osebe. Če oseba dokazuje pogoj P ali C, je vpis enkraten, če pa T, si morajo vpisi izvajati enkrat na teden.

Ob tem velja da »Oseba, za katero se preverja izpolnjevanje pogoja PCT, dokazuje svojo istovetnost z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb.«, kar pomeni z osebno izkaznico.

Način preverjanja PCT: P ali C: QR koda, T (samotestiranje): izjava in podpis

Pridobitev paketa za samotestiranje: v lekarnah ob predložitvi zdravstvene izkaznice za nepolnoletne (5 testov na mesec). Polnoletni pa morajo pridobiti potrdilo društva.

Športni pozdrav, GD Vrhnika

vir: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/

Search